kiususpensioon

Inglise keeles: fiber suspension
Saksa keeles: Fasersuspension f
Soome keeles: kuitususpensio
Vene keeles: волокнистая суспензия ж

Veest ja vees heljuvatest kiududest koosnev disperne süsteem