keemiline hapnikutarvidus (KHT)

Inglise keeles: chemical oxygen demand (COD)
Saksa keeles: chemischer Sauerstoffbedarf m
Soome keeles: kemiallinen hapenkulutus
Vene keeles: химическая потребность кислорода

Heitvees sisalduva aine täielikuks oksüdeerimiseks tarbitava hapniku kogus