aotooksüdatsioon

Inglise keeles: autooxidation
Saksa keeles: Autooxydation f
Soome keeles: autooksidaatio
Vene keeles: автооксидация ж

Isehapendumine