jääkligniin

Inglise keeles: residual lignin
Saksa keeles: Restlignin m
Soome keeles: jäännösligniini
Vene keeles: остаточный лигнин м

Tehnoloogilises protsessis eemaldamata jäänud lõpptootes sisalduv ligniin