jääkleelis

Inglise keeles: spent liquor
Saksa keeles: Ablauge f
Soome keeles: jäteliemi
Vene keeles: отработанный щелок м

Tehnoloogilises protsessis kasutatud leelis