füüsikaliselt kõvenev pinnakate

Inglise keeles: physically drying coating
Saksa keeles: physikalisch härtbare Decklage f
Soome keeles: fysikaalisesti kovettuva pinnoite
Vene keeles: физически отверждаемое покрытие ср

Pinnakate, mis kõveneb põhiliselt lahusti aurustumise arvel