eestvaade

Inglise keeles: front view
Saksa keeles: Forderansicht f
Soome keeles: pääprojektio
Vene keeles: вид спереди

Eseme joonis eestpoolt vaadelduna