piirmõõde

Inglise keeles: limit of size
Saksa keeles: Grenzmaß n, Grenzdimension n, Grenzausmaß n
Soome keeles: mittapoikkeama
Vene keeles: предельный размер

Tootele lubatud suurim ja vähim mõõde