eelhüdrolüüs

Inglise keeles: prehydrolysis
Saksa keeles: Vorhydrolyse f
Soome keeles: esihydrolyysi
Vene keeles: предгидролиз м

Puidu hemitsellulooside lahustamiseks kasutatav keeduprotsessi algstaadium keemiatselluloosi tehnoloogias