metsatööstusjäätmed

Inglise keeles: raw waste lumber
Saksa keeles: Holzindustrieabfälle m
Soome keeles: puuteollisuuden jätteet
Vene keeles: отходы лесной промышленности

Põhiliselt metsaraiel ja esmatöötlusel tekkivad jäätmed