mehaanilised omadused

Inglise keeles: mechanical properties
Saksa keeles: mechanische Eigenschaften f
Soome keeles: mekaaniset ominaisuudet
Vene keeles: механические свойства

Materjali võime vastu panna temale mõjuvate välisjõudude erinevaile toimetele