meetod

Inglise keeles: method
Saksa keeles: Methode f
Soome keeles: menetelmä, metodi
Vene keeles: метод м

Otstarbekohane ning kavakindel toimimisviis mingi eesmärgi saavutamiseks