masina teeninduspool

Inglise keeles: operating side, tending side
Saksa keeles: Führerseite f
Soome keeles: koneen hoitopuoli
Vene keeles: сторона ж обслуживания

Paberimasina esipool, kus tegutseb paberimasina tööd kontrolliv personal