masina ajamipool

Inglise keeles: driving side
Saksa keeles: Triebseite f
Soome keeles: käyttöpuoli
Vene keeles: приводная сторона ж

Paberimasina tagumine pool, kus paikneb paberimasina sõlmi käitav ajam