mahatõmbenöörimine

Inglise keeles:
Saksa keeles:
Soome keeles: alasvetonaru
Vene keeles: установочная перевязка

Püstvedrude alustav sidumine vedrude asendi ja kõrguse fikseerimiseks