lõikekiirus

Inglise keeles: cutting speed
Saksa keeles: Schnittgeschwindigkeit f
Soome keeles: leikkuunopeus
Vene keeles: скорость ж резания

Lõiketera lõikeserva kiirus lõigatava tooriku suhtes