lõikejõud

Inglise keeles: cutting force
Saksa keeles: Schnittkraft f
Soome keeles: leikkuuvoima
Vene keeles: сила резания

Jõud materjali vastupanu ületamiseks lõikamisel