CAM, raalvalmistus, raaltootmine

Inglise keeles: CAM, computer aided manufacturing
Saksa keeles: CAM, rechnerunterstützte Fertigung f
Soome keeles: tietokoneavusteinen valmistus
Vene keeles: САМ-система

Raalprojekteerimisega kujundatud tehnoloogia - toodete automaatne valmistamine arvjuhtimispinkides