CAD/CAM süsteem

Inglise keeles: CAD/CAM system
Saksa keeles: CAD/CAM
Soome keeles: CAD/CAM järjestelmä
Vene keeles: CAD/CAM-система

Tehnoloogia, kus arvutis valmistatud toote kujutis transformeeritakse NC-masina juhtkoodideks