CAD, raalprojekteerimine

Inglise keeles: CAD, computer aided design
Saksa keeles: CAD, rechnerunterstützte Konstruktion
Soome keeles: tietokoneavusteinen suunnittelu
Vene keeles: машинное проектирование

Projektide ja tehnoloogia automatiseeritud välmimine, analüüsimine ja optimeerimine arvutiga