liimimisreziim

Inglise keeles: glueing conditions
Saksa keeles: Leimungsregime n
Soome keeles: liimausolosuhteet
Vene keeles: режим склеивания

Liimimise kulgu määravate parameetrite kogum