lihtkraadi ja valtsiga T-seotis

Inglise keeles: dado-and-rabbet joint
Saksa keeles: Nutverbindung mit Feder, Nut-Feder-Verbindung f
Soome keeles: T-liitos,uraliitos
Vene keeles: угловое срединное соединение в паз и фальц несквозное

Plaatdetailide T-seotis, kus ühte detaili on töödeldud soon ja teise ühendatavasse detaili valtsl