leeliseline hüdrolüüs

Inglise keeles: alkaline hydrolysis
Saksa keeles: alkalische Hydrolyse f
Soome keeles: alkalinen hydrolyysi
Vene keeles: щелочной гидролиз м

Keemilise ühendi lagunemine vee toimel leeliselises keskkonnas