biokeemiline töötlus

Inglise keeles: biochemical treatment
Saksa keeles: biochemische Verhandlung f
Soome keeles: biokemiallinen muokkaus
Vene keeles: биохимическая обработка ж

Orgaanilise materjali töötlus samaaegselt keemilisel ja bioloogilisel meetodil