külmsooda tselluloos

Inglise keeles: cold soda pulp
Saksa keeles: Kaltnatronhalbstoff m
Soome keeles: kylmäalkalimassa
Vene keeles: холодносодовая целлюлоза ж

Naatriumkarbonaati ja naatriumhüdroksiidi sisaldava keedulahusega suhteliselt madalal temperatuuril saadud tselluloos