kõvenemiskiirus

Inglise keeles: curing speed
Saksa keeles: Härtigungsgeschwindigkeit f
Soome keeles: kovetusnopeus
Vene keeles: скорость ж твердения

Aeg, mis kulub liimi, viimistluskoostise jne tahkesse olekusse üleminekuks