kvaliteet (töötlemistäpsuse mõistes)

Inglise keeles: (ISO) accuracy degree
Saksa keeles: (ISO) Qualität f
Soome keeles: laatu
Vene keeles: (квалитет), качество

Toote mõõtmete täpsuse taset iseloomustav tunnusarv