baastihedus

Inglise keeles: basic density
Saksa keeles: Basisdichte f
Soome keeles: puuaineen tiheys
Vene keeles: базисная плотность ж

Suurus, mis iseloomustab absoluutkuiva puidu massi puidu mahuühikus rakuseinte küllastuspiiril või kõrgemal niiskusel