automaatliin

Inglise keeles: transfer line
Saksa keeles: automatische Traktstrasse f
Soome keeles: automaattinen linja
Vene keeles: автоматичеслая линия

Automaatpingisüsteem toodete valmistamiseks inimese vahetu osavõtuta