koormamine

Inglise keeles: loading
Saksa keeles: Belastung f
Soome keeles: kuormaus, kuormaaminen, kuormitus, kuormittaminen
Vene keeles: нагрузка ж

Välisjõuga mõjutamine