aurutusseade

Inglise keeles: evaporation plant
Saksa keeles: Eindampfanlage f
Soome keeles: haihduttamo
Vene keeles: выпарная установка ж

Mustleelise kontsentreerimiseks kasutatav seade sulfaattselluloosi tehnoloogias