kombineeritud räsa?

Inglise keeles: raker set
Saksa keeles: kombinierte Schränkung f
Soome keeles: yhdistelmäharitus
Vene keeles: развод комбинированный

Räsamisviis, mille puhul räsatud saehambad vahelduvad räsamata hammastega/saelindi eriräsa