moodustus

Inglise keeles: formation, sheet formation
Saksa keeles: Formation f, Blattbildung f
Soome keeles: formaatio, rainanmuodostus
Vene keeles: формование ср

Paberi struktuuri moodustumise ühtlust iseloomustav protsess või omadus